Apie mus
Statybos ir eksploatuojamų pastatų techninė priežiūra
Pastatų energinis sertifikavimas, pastatų energinis auditas
Termoviziniai tyrimai
Projektų ir statybos valdymas 
Objektų galerija
Kontaktai
Straipsniai

 

   Atliekame pastatų energinio naudingumo sertifikavimą, kurio metu nustatomas esamas energijos sunaudojimas pastate, pasiūlomos energijos taupymo galimybės bei priemonės energijai sutaupyti, įvertinamas pastato energinis naudingumas priskiriant jį energinio naudingumo klasei, kuri apibūdina pastato energijos vartojimo efektyvumą, išduodamas pastato energinio naudingumo sertifikatas pagal statybos techninius reglamentus:

STR 2.01.09:2005 ir STR 1.02.09:2005.
 

 

Pastato energinio naudingumo
sertifikatas
–

Lietuvos Respublikos
aplinkos ministerijos
nustatyta tvarka išduotas sertifikatas, kuriame pagal
šio Reglamento
reikalavimus įvertintas
pastato energijos
suvartojimas
ir nurodoma
energinio
naudingumo klasė.

Išduotas pastatų
energetinio
naudingumo
sertifikatas
galioja 10 metų
nuo sertifikato
išdavimo.

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimai privalomi:

·      naujai statomiems pastatams;

·      kapitaliai renovuojamiems pastatams, kurių naudingasis plotas didesnis kaip 1000 kvadratinių metrų;

·      statant, parduodant ar išnuomojant pastatus. Pastato statytojas (užsakovas) ar savininkas pirkėjui ar nuomininkui šių pageidavimu pateikia pastato energinio naudingumo sertifikatą, kurio galiojimo laikas turi būti ne ilgesnis kaip 10 metų. Šio punkto nuostatos taikomos ir parduodant ar išnuomojant pastato dalis (butus, kitos paskirties atskiro naudojimo patalpas); šiuo atveju pastato dalies energinio naudingumo sertifikatas gali būti išduodamas vadovaujantis viso pastato su bendra šildymo sistema sertifikatu arba tokio paties buto tame pačiame daugiabučiame pastate sertifikatu;

·      didesniems kaip 1000 kvadratinių metrų naudingojo ploto viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, gydymo ir poilsio paskirties pastatams. Šiuose pastatuose gerai matomoje vietoje turi būti iškabintas žmonėms gerai įžiūrimas ne senesnis kaip 10 metų pastato energinio naudingumo sertifikatas.

Pastato energinį sertifikavimą turi teisę atlikti specialistas, turintis galiojantį pastatų energinio naudingumo sertifikavimo kvalifikacijos atestatą.

Pastatų energinio naudingumo sertifikato tikslas – sumažinti energijos vartojimą pastatuose, suteikti galimybę žmonėms susipažinti su pastatų energinio naudingumo klasėmis. Kiekvienam būsimam pastato savininkui svarbu turėti jo energinio naudingumo sertifikatą suteikiantį aiškią ir tikslią informaciją apie pastato energines savybes bei energijos sąnaudas, reikalingas šildymui, vėdinimui ar karšto vandens ruošimui. Ekspertas, vertindamas projektą, gali pateikti pasiūlymus ką reikėtų keisti, kad pastatas atitiktų aukštesnę energinio naudingumo klasę.

 

Pastato energinio naudingumo sertifikavimo eiga:

1. Prašymas sertifikuoti pastatą.
2. Pastato apžiūra ir sudėtingumo vertinimas.
3. Sutarties pasirašymas.
4. Pastato dokumentacija.
Pagrindinių matmenų ir konstrukcinių elementų nustatymas (iš brėžinių, techninės dokumentacijos, vizualinės apžiūros matavimų).
5. Energinio naudingumo skaičiavimas.
6. Sertifikato registravimas ir išdavimas.
7. Su sertifikatu pateikiama dokumentacija:

* pastato energijos sąnaudų skaičiavimo rezultatai;
      * priemonių pastato energiniam naudingumui gerinti įvertinimas.

 

 

Energinis auditas - tai visapusiškas objekto esamos būklės patikrinimas ir gautų rezultatų įvertinimas energijos panaudojimo požiūriu, o taip pat ekonomiškai ir ekologiškai pagrįstų bei socialiai priimtinų organizacinių - techninių priemonių įdiegimo pasiūlymai norint sumažinti objekto energines sąnaudas.

Energinio audito tikslas yra suteikti užsakovui techninę pagalbą įvertinant objektą energiniu požiūriu bei pateikti problemų techninius sprendimo variantus, įgalinančius sumažinti objekto energines sąnaudas.

 

 

Design